Evaluacija nastavnog procesa – Tehnički fakultet – Energetska efikasnost i zelena energija

Molimo studente da daju svoje ocjene na ankete “Evaluacija zadovoljstva studeneta” kao i na pojedinačne predmete vaše godine studija za zimski semestar.

EVALUACIJA ZADOVOLJSTVA STUDENTAT

I godina – zimski semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
MatematikaProf. dr Sead Rešić
InformatikaProf. dr Milica Tepšić
Osnove  ekonomijeProf. dr Ilija J. Džombić
Engleski jezik IMa Ivana Aleksić
Sociologijaprof. dr Ostoja Barašin

II godina – zimski semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
Tehnološke osnove proizvodnjeDoc. dr Dejan Kojić/ prof. dr Veljko Vuković
Tehnička mehanika IIProf. dr Mihajlo Travar
Hidraulika  i pneumatikaProf. dr Veljko Vuković
Mašinski elementiProf. dr Mihajlo Travar
Engleski jezik IIMa Ivana Aleksić / Snježana Milačak

III godina – zimski semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
Termotehnika sa energetikomProf. dr Obrenija Kalamanda  
Energetska efikasnost i zaštita životne sredine IProf. dr Obrenija Kalamanda
Obnovljivi izvori energije – zelena energijaDoc. dr Novak Damjanović
Upravljanje kvalitetomprof. dr Dragan Đuranović
Mašine i aparatidoc. dr Enver Agić
Praksa IIIDoc.dr Dejan Kojić

IV godina – zimski semestar

          Predmet          Odgovorni nastavnik
Energetska efikasnost i zaštita životne sredine IIProf. dr Obrenija Kalamanda
Energetski procesi i okruženje IDoc. dr Novak Damjanović
Modeliranje, simulacija i optimizacijaDoc. dr Mahir Zajmović
Procesna postrojenjaProf. dr Mihajlo Travar
Praksa IVDoc.dr Dejan Kojić