Obavještenje za svečanu dodjela indeksa

Obavještavamo studente prve godine svih studijskih programa na svim fakultetima na Univerzitetu PIM da će se svečana dodjela indeksa održati u ponedeljak 07.10.2019. godine u Amfiteatru Univerziteta sa početkom u 16:00 časova.

Svečana dodjela indeksa predstavlja početak jednog novog životnog poglavlja za naše mlade studente te početak njihovog puta ka Akademskoj zajednici nakon uspješnog završetka studija.

Studenti prve godine će takođe imati priliku da se upoznaju sa Rektorom Univerziteta, kao i ostalim akademskim i ne akademskim osobljem na Univerzitetu. Studenti će imati priliku da se upoznaju sa načinom studiranja, pravima i obavezama, te budućim projektima na Univerzitetu PIM.

Pozivamo i naše sadašnje studente viših godina studija da svojim prisustvom daju podršku mladim kolegama u njihovim prvim koracima na našem Univerzitetu.

Uprava Univerziteta PIM