STED Journal je indeksiran u jednoj od najvećih svjetskih baza, DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Naš časopis o društvenom i tehnološkom razvoju, STED Journal je indeksiran u jednoj od najvećih svjetskih baza, DOAJ (Directory of Open Access Journals) bazi naučnih publikacija otvorenog pristupa.

Zahvaljujući našem prorektoru za naučno – istraživački rad, doc. dr Dejanu Kojiću, STED Journal je prepoznat kao izrazito kvalitetan i standardizovan časopis. 

https://stedj-univerzitetpim.com/home/
www.univerzitetpim.com