VOLONTIRANJE U CENTRU ZA RAZVOJ KARIJERE

Poziv studentima Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment za volontiranje u Centru za razvoj karijere Univerziteta PIM do kraja akademske 2021/2022. godine.

Poštovani studenti Univerziteta PIM,

Pozivamo vas da se prijavite za volontiranje u Centru za razvoj karijere koji djeluje unutar našeg Univerziteta.

Zainteresovani studenti svoju prijavu dostavljaju lično poslovnom sekretaru Nataši Tofil (Banja Luka) ili Nadi Dursun-Banović (Trebinje).

Prijava treba da sadrži:

  1. Motivaciono pismo;
  2. Biografiju sa osnovnim podacima, godinom studija, studijskim programom i ostalo.

Volontiranje će trajati do kraja akademske 2021/2022. godine.

Rok za prijavu je 22. oktobar 2021.

U Centru za razvoj karijere studenti imaju priliku za dodatno stručno usavršavanje, sticanje međunarodno priznatih certifikata, a sve sa ciljem kako bi diplomirani studenti što spremniji izašli na tržište rada.

Organizovanjem dodatnih edukacija studenti usavršavaju znanja i vještine koje su potrebne u modernom poslovnom svijetu. Zadatak Centra je i povezivanje studenata sa poslovnom zajednicom i pomoć pri pronalaženju prvog zaposlenja.

U okviru Centra djeluje i psihološko savjetovanje, Centar za pravnu pomoć, Centar za pomoć prilikom pronalaska prvog zaposlenja i Alumni klub.

VOLONTIRANJE U CENTRU ZA RAZVOJ KARIJERE