POZIV STUDENTIMA ZA UČEŠĆE U FORUMU MLADIH EU-BALKAN

Poziv studentima Univerziteta PIM za učešće u Forumu mladih EU-Balkan, koji će se održati u Rimu od 22. do 26. novembra 2021. godine

Poštovani studenti Univerziteta PIM,

Pozivamo vas da se prijavite za učešće u Forumu mladih, EU-Balkan (EU-Balkan Youth) koji će se održati u Rimu od 22. do 26. novembra 2021. godine.

Organizatori i domaćini Foruma su Savjet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council – RCC) i Ministarstvo spoljnjih poslova i međunarodne saradnje Italije, a organizacijski partneri Foruma su još i Regionalna kancelarija za saradnju s mladima (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) iz Tirane, Centar za međunarodne političke studije (Centro Studi politica lnternazionale – CeSPI) iz Rima i istraživački centar OBC Transevropa (Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa) iz Trenta koji izvještava o društveno-političkom i kulturnom razvoju država članica EU i drugih država iz regije, sa naglaskom na Jugoistočnu Evropu, Tursku i Kavkaz.

Forum će okupiti studente iz 33 zemlje, tačnije 78 studenata, 10 mentora i brojne kreatore politike iz cijele Evrope, kako bi razgovarali o zajedničkim izazovima budućnosti Evrope i punopravnog članstva Balkana u EU, te razmijenili ideje i zacrtali zajednički put za dalje političko djelovanje.

ZakIjučci Foruma će biti predstavljeni na Konferenciji o budućnosti Evrope, a Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje ltalije takođe će izdvojiti sredstva za razvoj budućih projekata na osnovu zaključaka Foruma o institucionalnim, ekonomskim i socijalnim pitanjima.

Za učešće u Forumu mogu se prijaviti studenti univerziteta iz cijele Evrope, sa dokazanim interesom za EU integracije i društveni aktivizam, a krajnji rok za prijave je 15. oktobar 2021. godine.

Više informacija o Forumu možete saznati na sajtu https://www.eubalkanforum.org gdje može preuzeti dnevni red i obrazac za prijavu.

Novosti u vezi Foruma dostupne su na: https://www.rce.int/news/724/italy-to-host-eu-balkan-youth-forum-in-november