SC Trebinje početak zimskog semestra

Poštovani studenti,

Obavještavam vas da zimski semestar akademske 2021/2022 godine počinje 11.10.2021 za prvu godinu studija,  dok za drugu, treću i četvrtu godinu počinje 18.10.2021.

Raspored predavanja za prvu godinu objavljen je na sajtu Univerziteta 04.10.2021, dok će za više godine biti  objavljen najkasnije 11.10.2021. godine.

Želimo vam srećan i spješan početak akademske godine!

Studentska služba, SC Trebinje