ODBRANA DIPLOMSKOG RADA, EMINA BRATIĆ

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM u Banjoj Luci održana je javna odbrana diplomskog rada studentkinje Emine Bratić.

Tema njenog diplomskog rada bila je „Anksioznost, depresivnost i stres kod roditelja djece sa poteškoćama u razvoju”.

U sastavu Komisije bili su:

1. prof. dr Jasna Čurić Bogdanović, predsjednik,

2. doc. dr Snežana Samardžić, mentor,

3. doc. dr Džanan Berberović, član,

4. Gordana Marković, zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je diplomski rad po svom obimu, jasnom stilu pisanja i kvalitetu zadovoljio uslove odlično urađenog diplomskog rada.

Mentor, doc. dr Snežana Samrdžić, istakla je sljedeće:

“Emina je, tokom celog studiranja, pokazala kontinuiranost u učenju i zalaganju, što je na kraju rezulitralo time da mi danas pred sobom imamo jedan veoma kvalitetan rad, sa temom koja je vrlo aktuelna i malo istraživana na našim prostorima. Ona ovim radom stavlja u žižu interesovanja neopravdano marginalizovanu i „zaboravljenu“ populaciju dece sa posebnim potrebama i njihove porodice. Rad je naučno-metodološki korektno koncipiran i proveden, sa literaturom koja je obimna, relevantna i povezana sa problemom istraživanja. Sa zadovoljstvom mogu reći da je Emina ispunila sva moja očekivanja kao mentora.”

Kandidatkinja je uputila veliku zahvalnost članovima Komisije i osoblju Univerziteta PIM:

“Upućujem veliku zahvalnost članovima Komisije, zapisničaru i osoblju Univerziteta PIM koji su mi omogućili da uspješno odbranim svoj diplomski rad i time steknem zvanje diplomiranog psihologa.

Tokom studija sam dobila priliku da mi nesebično prenose znanje i vještine profesori sa ogromnim iskustvom i na tome sam im neizmjerno zahvalna!

Posebnu zahvalnost bih uputila svom mentoru, profesorici Snežani Samardćić koja mi je u velikoj mjeri pomogla da svoj rad poentiram i uradim na adekvatan način!

Veoma sam zadovoljna što sam ukazala povjerenje Univerzitetu PIM.”

Iskrene čestitke  našoj studentkinji Emini i njenom mentoru, doc. dr Snežani Samardžić!