RADIONICA I PREDSTAVLJANJE STUDIJE “INSTITUCIONALNO KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA U BIH” 27-28.9.2021.

PREDSTAVLJANJE “STUDIJE MAPIRANJA INSTITUCIONALNOG KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA U BIH” I DRUGA RADIONICA ZA IZRADU ZAGOVARAČKOG PLANA – BANJA LUKA
Radionica izrade zagovaračkog plana

Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) iz Sarajeva, pozivaju vas na predstavljanje rezultata povodom izrađene „Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ koja će se održati 27. septembra 2021. godine sa početkom u 12:00 časova i radionicu za kreiranje zagovaračkog plana koja će se održati 28. septembra 2021. godine sa početkom u 10:00 časova u Banjoj Luci, ulica Despota Stefana Lazarevića bb, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.

Pomenuta Studija nastala je kao rezultat istraživanja sprovedenog od aprila do jula mjeseca tekuće godine, u okviru projekta „Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH (eng. Contribution of the academic community to the protection of human rights in BiH)“ koji Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative (ADI) iz Sarajeva, a uz finansijsku podršku Evropske komisije u periodu od januara 2021. godine do decembra 2022. godine, realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine. Kompletnu verziju Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini možete pronaći na linku https://pravnifakultet.edu.ba/wp-content/uploads/2021/08/Studija-mapiranja-institucionalnog-krsenja-ljudskih-prava-u-Bosni-i-Hercegovini_23082021.pdf.

Za potrebe izrade naprijed navedene studije projektni tim je razvio metodologiju za analizu stanja zaštite prava na slobodu mišljenja i informisanja, slobodu mirnog okupljanja i udruživanja i slobodu kretanja u Bosni i Hercegovini, kako bi identifikovao i mapirao slučajeve institucionalnog kršenja ova tri ljudska prava. Kroz analizu donijetih zakona i podzakonskih akata, analizu izdatih prekršajnih naloga i podnijetih zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka od strane policije, analizu donijetih sudskih odluka u prekršajnim postupcima vođenim u Bosni i Hercegovini i analizu aktivnosti Institucije ombudsmana/ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, ova Studija pruža sveobuhvatnu evaluaciju stanja zaštite tri naprijed navedena ljudska prava u Bosni i Hercegovini od institucionalnog kršenja.

Prezentacija rezultata Studije je namijenjena predstavljanju ključnih rezultata istraživanja i vođenju diskusije sa autorom studije i članovima radne grupe, koji će u narednom periodu raditi na adresiranju identifikovanih slučajeva kršenja tri naprijed navedena ljudska prava i vođenju strateškog dijaloga sa institucijama mapiranim u ovoj studiji, a u cilju unaprjeđenja politika zaštite tri istraživanjem targetirana ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Radionica „Kreiranje zagovaračkog plana“ ima za cilj prikupiti mišljenja, sugestije i prijedloge organizacija civilnog društva, akademske zajednice i relevantnih državnih institucija o sadržaju plana zagovaranja projekta. Plan zagovaranja će dati smjernice za rad sa bezbjednosnim institucijama, pravosudnim institucijama, kao i sa Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH.

Svim učesnicima koji dolaze privatnim automobilom, izvan mjesta održavanja događaja, organizator će snositi putne troškove i troškove smještaja. U prilogu su programi rada predstavljanja rezultata Studije i radionice kreiranja zagovaračkog plana.

Molimo Vas da svoje učešće za prisustvo događaju prvog, drugog ili prvog i drugog dana potvrdite na e-mail: aleksandar.ivanovic@pravnifakultet.edu.ba ili pismenim putem, najkasnije do 23.09.2021. godine.

„Studija mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ i prva radionica za kreiranje zagovaračkog plana održane su 14. i 15. septembra 2021. u Istočnom Sarajevu.

Video snimak sa predstavljanja rezultata „Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ u Istočnom Sarajevu možete pogledati u prilogu.

Pored predstavljanja „Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ i radionice za izradu zagovaračkog plana održanih u Lukavici (Istočno Sarajevo), 14. i 15. septembra 2021, i planiranih u Banjoj Luci, iste će biti održane i u Tuzli. Termin održavanja treće radionice biće naknadno objavljen.

Cilj radionica je razvijanje zajedničkog zagovaračkog plana kojeg će, zajedno sa CAHR timom, razvijati akademska zajednica (predstavnici_ce univerziteta i fakulteta) i predstavnici_ce organizacija civilnog društva.

Unaprijed se zahvaljujemo učesnicima i radujemo se budućoj saradnji. Vaše prisustvo će pomoći u ostvarenju ciljeva projekta koji su od opšteg interesa za našu društvenu zajednicu.

U prilogu pogledajte program rada za predstavljanje rezultata Studije i radionicu izrade zagovaračkog plana.