STUDENTSKA PRAKSA U DOKUDOM-U

Dokudom (Koleks doo, Taskovski Films, kancelarija u Banjaluci) nudi mogućnost obavljanja studentske prakse tokom 2023.

www.taskovskifilms.com

DOKUDOM (Koleks doo), kompanija za prodaju i distribuciju nagrađivanih dokumentarnih i igranih filmova, nudi jedinstvenu priliku za stažiranje gdje možete učiti i raditi sa međunarodnim timom. Ako volite filmove i zainteresovani ste za najnovije trendove u filmskoj industriji, marketingu, finansijama, grafičkom dizajnu i ekonomiji, ova praksa je za vas.

Najvažnije aktivnosti kompanije Taskovski films su:

● Prodaja i distribucija filmova

● Marketinške, konsultantske i reklamne usluge (PR)

● Međunarodni odnosi, kulturna saradnja sa različitim medijskim kućama

Opis pozicije i uslovi:

● Ovo je pozicija sa skraćenim radnim vremenom (minimalno 20 sati mjesečno u trajanju od 6 meseci) što vam daje mogućnost da ga uskladite sa svojim studijama.

● Biće vam potreban sopstveni laptop ili desktop računar da biste mogli raditi praksu.

● Tečno poznavanje pisanog i govornog engleskog je neophodno, jer ćete raditi na globalnom međunarodnom tržištu.

● U zamjenu za vaš volonterski rad, steći ćete praktična znanja i vještine koje će vas spremiti za tržište rada.

● Ako ste na četvrtoj godini studija, imaćete prioritet za ovu praksu.

● Takođe ćete imati priliku da učestvujete u međunarodnim panelima i projekcijama filmova.

Tražimo kandidate koji:

● tečno govore engleski jezik

● su zainteresovani za filmove, marketing, distribuciju filmova, društvo, računovodstvo i finansije

● su vrijedni, entuzijastični i motivisani da uče i suočavaju se sa novim izazovima.

● koriste društvene mreže, poznaju rad u Microsoft Office i Google aplikacijama

● prednost imaju oni koji poznaju rad u WordPress-u, Indesign-u, Photoshop-u i/ili Canva-i

● Kao pripravnik, dobićete praktično iskustvo u svakodnevnim aktivnostima našeg koordinacionog tima za filmske festivale.

● Ovo uključuje sve, od istraživanja i pripreme materijala, do prepiske i koordinacije sa medijima

● Takođe ćete imati priliku da radite na pripremi promotivnih materijala i imejlova za tržište i festivale, informisanju medija i gostiju festivala o našim filmskim projekcijama.

● Da oblikujete vizuelna rješenja za objave

● Jedan od zadataka je gledanje i ocenjivanje filmova i pisanje sinopsisa za filmove.

Studenti ekonomskih i poslovnih studija steći će uvid u izradu finansijskih i mjesečnih izvještaja.

● Radićete na pisanju ugovora sa klijentima, pripremati memorandume o poslovima, licencne ugovore i druge prave akte kompanije.

● Bićete odgovorni za sređivanje filmskih recenzija i nagrada, kao i za ažuriranje informacija o festivalima za naš promotivni prezentacioni materijal za kupce.

Za dodatne informacije pogledajte konkurs.

Ukoliko ste zainteresovani za studentsku praksu u Dokudom-u pošaljite prijavu sa CV-jem na irena@taskovskifilms.com

Pozicija je otvorena do popune.

Studentska praksa u Dokudom-u, 2023