UPOZNAJTE NAŠ CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

Zajedno možemo učiniti da Vaš posao iz snova postane stvarnost – Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM

Planiranje karijere je doživotni proces definisanja i rada na postizanju ciljeva karijere. Dok ste na Univerzitetu PIM, napredovaćete na mnogo načina, a neke od najvećih odluka sa kojima ćete se suočiti odnose se na to na koji način ćete iskoristiti svoje vrijeme tokom studiranja i kako ćete se pripremiti za svoju budućnost.

Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM je tu da Vam pomogne u svim aspektima planiranja karijere – uključujući samoprocjenu, istraživanje karijere, sticanje iskustva u stvarnom svijetu kroz stažiranje, pomoć pri traženju posla i planiranje dodatnog obrazovanja.

Misija Centra za razvoj karijere Univerziteta PIM je da pomogne studentima osnovnih i postdiplomskih studija, kao i diplomiranim studentima, u određivanju glavnog pravca studija, u izboru smjera karijere, i/ili sticanju dodatnog obrazovanja.

Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM kontinuirano radi na dodatnom stručnom obrazovanju  studenata. U toku protekle godine održano je šest stručnih obuka iz oblasti ekonomije, poslovanja i poslovne komunikacije.

  1. Moderni biznis plan – ključ poslovnog uspjeha – https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/obuka-moderni-biznis-plan-2021/,
  2. Efektivna poslovna komunikacija – https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/efektivna-poslovna-komunikacija,
  3. Nije zlato sve što sija – edukacija o finansijskim ulaganjima https://univerzitetpim.com/aktuelnosti/edukacija-o-ulaganju-u-zlato/,
  4. Kako napraviti biznis plan – https://univerzitetpim.com/pravni-fakultet/za-studente-univerziteta-pim-u-banjoj-luci-odrzana-je-strucna-obuka-na-temu-kako-napraviti-biznis-plan-kao-dio-godisnjeg-programa-strucnih-obuka/,
  5. Vještine javnog nastupa – https://univerzitetpim.com/pravni-fakultet/odrzana-je-strucna-obuka-pod-nazivom-vjestine-javnog-nastupa-za-studente-univerziteta-pim/,
  6. Kancelarijsko poslovanje – https://univerzitetpim.com/pravni-fakultet/odrzana-strucna-obuka-kancelarijsko-poslovanje-za-studente-odjeljenja-univerziteta-pim-u-trebinju/.

Programe edukacija izvodili su kako profesori sa Univerziteta PIM, tako i gostujući profesori i stručnjaci iz oblasti.

Upoznajte naš tim koji radi u okviru Centra: prof. dr Simonida Vilić, rukovodilac Centra, prof. dr Nikola Vojvodić, karijerni savjetnik, doc. dr Ljubica Janjetović, rukovodilac kreativnog sektora, Zlatka Kurtinović, student volonter.

Zajedno možemo učiniti da Vaš posao iz snova postane stvarnost.

Centar za razvoj karijere - tim