SRĐAN PEJANOVIĆ ODBRANIO DIPLOMSKI RAD O BRENDIRANJU SPORTSKE ODJEĆE

Diplomski rad: Osnove procesa brendiranja sportske odjeće na primjeru brenda ‘All Dude Workout’

Naš kolega Srđan Pejanović sa studijskog programa Grafički inženjering i dizajn ostvario je izvanredan uspjeh nedavno, odbranivši svoj diplomski rad pod zanimljivim nazivom Osnove procesa brendiranja sportske odjeće na primjeru brenda ‘All Dude Workout‘. Pod mentorstvom doc. dr Ljubice Janjetović, Srđan je pridonio oblasti grafičkog dizajna jedinstvenim istraživanjem koje kombinuje teoriju i praktičnu primjenu brendiranja sportske odjeće.

Srđanov diplomski rad predstavlja dragocjeno istraživanje za sve u industriji sportske odjeće. On je pristupio temi brendiranja s dubokim razumijevanjem, nudeći analizu koncepta i različitih vrsta brendiranja. Kroz ovu analizu, rad nudi detaljan opis procesa brendiranja s ciljem pružanja korisnih informacija i smjernica brendovima koji teže uspješno implementirati strategije brendiranja.

Ono što ovaj rad čini posebnim je upotreba stvarnog primjera, vlastitog brenda “All Dude Workout”. Srđan je koristio ovaj brend kako bi ilustrovao primjenu teorijskih koncepata u stvarnom svijetu. Ovo omogućava čitaocima da razumiju kako se teorijski okviri primjenjuju u praksi, što je ključno za uspješno brendiranje u dinamičnom svijetu sportske odjeće.

Kroz tekst, Srđan razotkriva proces brendiranja u obliku algoritma koji slikovito prikazuje faze ovog procesa i put koji proizvod prolazi od početne ideje do krajnjeg kupca. Ovaj algoritam pruža praktičan okvir koji će biti od neprocjenjive vrijednosti za sve koji se bave brendiranjem sportske odjeće, bez obzira na njihovo iskustvo u ovoj oblasti.

Čestitke Srđanu na izvanrednom uspjehu, završetku studija i zasluženom sticanju zvanja diplomiranog inženjera grafike i dizajna. Njegov rad služi kao inspiracija i primjer vrhunskog istraživanja i praktične primjene teorije. Nadamo se da će Srđan nastaviti da se razvija i doprinosi oblasti grafike i dizajna, kao i brendiranja sportske odjeće te da će njegov rad nastaviti da inspiriše buduće generacije studenata.

SAŽETAK: Ovaj diplomski rad predstavlja istraživanje koje kombinuje teoriju i praktičnu primjenu brendiranja sportske odjeće. U radu je urađena analiza kocepta i različitih vrsta brendiranja, te dat detaljan opis procesa brendiranja s ciljem da se pruže korisne informacije i smjernice za brendove u industriji sportske odjeće, koji žele uspješno implementirati strategije brendiranja. Kako bi se bolje prikazao proces brendiranja, korišćen je konkretan primjer, odnosno brend „All Dude Workout“ i na taj način ilustrovana je primjena tih teorijskih koncepata u praksi. Proces brendiranja je, takođe, dat u vidu algoritma koji slikovito prikazuje faze tog procesa i put koji proizvod prolazi od narudžbe do kupca.

Ključne riječi:  brendiranje, dizajn, štampa, proizvod, ambalaža, All Dude Workout.

SUMMARY: This paper presents a research that combines the theory and practical application of sportswear branding. The paper analyzes the concept and different types of branding, and gives a detailed description of the branding process. This analysis can provide useful insights and guidelines for brands in the sportswear industry aiming to successfully implement branding strategies. In order to better show the branding process, a specific example was used, i.e. the “All Dude Workout” brand, and thus the application of those theoretical concepts in practice was illustrated. The branding process is also given in the form of an algorithm that graphically shows the stages of that process and the path that the product takes from the order to the customer.

Keywords: branding, design, printing, product, packaging, All Dude Workout.