NA UNIVERZITETU PIM U TREBINJU ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU “UPRAVLJANJE STRESOM, EMOCIJAMA I VREMENOM”

Održana dvodnevna edukacija "Upravljanje stresom, emocijama i vremenom" 15. i 16. marta 2022. u Trebinju Svakim danom se suočavamo sa većim brojem obaveza i nedostatkom vremena u toku dana što nam stvara stres. Psiholozi i mnogi drugi stručnjaci su proučavali tehnike i alate pomoću kojih možete naučiti kako da upravljate stresom, emocijama i vremenom. Isto tako, svjetske kompanije kao što su Apple-a, Nike-a i Google odavno su otkrile prednosti tehnika za nošenje sa i upravljanje stresom i vremenom. Iz istog razloga, studenti Univerziteta PIM u Trebinju su imali priliku da učestvuju u dvodnevnoj stručnoj edukaciji na temu “Upravljanje stresom, emocijama i vremenom”…

Continue ReadingNA UNIVERZITETU PIM U TREBINJU ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU “UPRAVLJANJE STRESOM, EMOCIJAMA I VREMENOM”

UPRAVLJANJE STRESOM, EMOCIJAMA I VREMENOM: EDUKACIJA ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM U TREBINJU

Centar za razvoj karijere Univerziteta PIM organizuje edukacije za studente Odjeljenja u Trebinju u periodu od 15. do 16. marta 2022. na temu "Upravljanje stresom, emocijama i vremenom". Edukacije će voditi prof. dr Simonida Vilić, vanredni profesor na Univerzitetu PIM, naučna oblast Menadžment, koja o edukacijama navodi sljedeće: Previše posla, strah za budućnost i loši međuljudski odnosi glavni su uzroci stresa u privatnom i poslovnom životu. Kada smo pod stresom nemamo sposobnost jasnog razmišljanja i racionalnog odlučivanja. Loše odluke vode ka dodatnom stresu i novim lošim odlukama. Većina ljudi ima osećaj da ne može ništa uraditi sa svojim stresom. Računi neće prestati…

Continue ReadingUPRAVLJANJE STRESOM, EMOCIJAMA I VREMENOM: EDUKACIJA ZA STUDENTE UNIVERZITETA PIM U TREBINJU