NA UNIVERZITETU PIM U TREBINJU ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU “UPRAVLJANJE STRESOM, EMOCIJAMA I VREMENOM”

Održana dvodnevna edukacija “Upravljanje stresom, emocijama i vremenom” 15. i 16. marta 2022. u Trebinju

Svakim danom se suočavamo sa većim brojem obaveza i nedostatkom vremena u toku dana što nam stvara stres.

Psiholozi i mnogi drugi stručnjaci su proučavali tehnike i alate pomoću kojih možete naučiti kako da upravljate stresom, emocijama i vremenom.

Isto tako, svjetske kompanije kao što su Apple-a, Nike-a i Google odavno su otkrile prednosti tehnika za nošenje sa i upravljanje stresom i vremenom.

Iz istog razloga, studenti Univerziteta PIM u Trebinju su imali priliku da učestvuju u dvodnevnoj stručnoj edukaciji na temu “Upravljanje stresom, emocijama i vremenom” 15. i 16. marta 2022. godine.

Edukaciju je održala prof dr Simonida Vilić, vanredni profesor na Univerzitetu PIM.