NASTAVLJAMO DA PODIŽEMO STANDARDE KVALITETA STUDIJA U SVOJIM OBLASTIMA

Dr Jelena Petronijević i dr Nenad Joksimović, naučni saradnici sa PMF Univerziteta u Kragujevcu, započeli postdoktorski stručni boravak na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM u Banjaluci

Danas su dr Jelena Petronijević i dr Nenad Joksimović, naučni saradnici sa PMF Univerziteta u Kragujevcu, napravili korak više ka naučnoj izvrsnosti!

Sastanak sa direktorom Univerziteta PIM bio je samo početak njihovog postdoktorskog stručnog boravka na Tehničkom fakultetu Univerziteta PIM u Banjaluci, koji će trajati narednih godinu dana.

Ovaj značajan korak ne samo da će ojačati saradnju između Univerziteta PIM i Univerziteta u Kragujevcu, već će rezultirati i stvaranjem visokokvalitetnih naučnih radova koji će obogatiti akademsku zajednicu!

Zajedno sa direktorom, obišli su prostorije Univerziteta i laboratoriju Tehničkog fakulteta, kako bi se upoznali sa okruženjem koje ih očekuje u narednom periodu.