ZAVRŠENA DVODNEVNA STRUČNA OBUKA STUDENATA NA TEMU “EFEKTIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA”

U organizaciji Centra za razvoj karijere Univerziteta PIM, tokom 13. i 14. decembra 2021. godine, održana je stručna obuka studenata na temu “Efektivna poslovna komunikacija.”

U pozitivnoj i interaktivnoj atmosferi edukacija, studenti Univerziteta PIM imali su priliku da aktivno učestvuju u prezentaciji na temu “Efektivna poslovna komunikacija” kroz teorijska razmatranja i različite vježbe spoznaje, samospoznaje i analize.

Prvog dana edukacije, studenti su naučili:

  • zašto je komunikacija važna,
  • kako teče komunikacijski proces,
  • razmatrali su pojmove efikasne i efektivne komunikacije,
  • naveli koji su to najčešći uzroci nesporazuma i kako ih prevazići,
  • naučili prepoznati stilove komunikacije i
  • izrađivali lični plan na temu “Kako poboljšati komunikacijske vještine?”

Tokom drugog dana teorijski se raspravljalo o ROD modelu i ego stanjima i praktično izrađivali egogrami kroz samoevaluaciju, razmatranje ličnih stavova i analizu situacija iz ličnog života. Zatim se razgovaralo o zrelosti vlastitog ponašanja i razmišljanja, reakcijama na pojedine situacije i slično kao i ulozi roditelja u građenu ego stanja pojedinca.

Edukator na stručnoj obuci bila je mr Danijela Jokanović, psiholog, a edukaciji je prisustvovalo deset polaznika. Polaznicima su, na kraju drugog dana obuke, dodijeljeni sertifikati o završenoj obuci.

Po završetku edukacija, polaznici su izjavili da su edukacije bile izrazito interesantne i da su nadmašile njihova očekivanja. Svoje mišljenje iznijeli su i u zvaničnim evaluacijama.