POTPISAN SPORAZUM O OBAVLJANJU STUDENTSKE PRAKSE

Univerzitet PIM i banjalučka firma Teleklik d.o.o. potpisali Sporazum o obavljanju studentske prakse

Prof. dr Simonida Vilić je juče, 6.7.2022. posjetila banjalučku firmu Teleklik d.o.o. Banja Luka i u ime Univerziteta PIM uručila zahvalnicu Danijelu Bobaru, direktoru firme Teleklik za učešće u Danima studenata Univerziteta PIM, koji su održani u maju na Univerzitetu PIM.

Tokom Dana studenata Univerziteta PIM, tj. za Dan karijere studenata Univerziteta PIM, banjalučka firma Teleklik d.o.o. prezentovala je studentima PIM-a svoje poslovne aktivnosti i mogućnosti obavljanja studentske prakse u firmi.

Prilikom posjete kompaniji Teleklik, potpisan je i Sporazum o obavljanju studentske prakse između Univerziteta PIM i firme Teleklik d.o.o. Na osnovu ovog sporazuma, student studijskog programa Računarske nauke moći će obavljati studentsku praksu u Telekliku.

Sporazum o obavljanju studentske prakse ima za cilj stvaranje povoljnog ambijenta za profesionalno usavršavanje studenata Univerziteta PIM, odnosno, razvoj punog stvaralačkog, preduzetničkog i naučnog potencijala budućih stručnjaka.

Predmet ovog Sporazuma je unapređenje saradnje između Univerziteta sa privrednim, naučnim i drugim zainteresovanim organizacijama, državnim i međunarodnim institucijama, istaknutim pojedincima i ekspertima.

Potpisnici Sporazuma su saglasni da ovim sporazumom uspostavljaju trajnu saradnju.