PREDAVANJE „ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – PROBLEM SUSPENDOVANIH ČESTICA” 18.5.2022.

Erazmus+ program: Poziv studentima da prisustvuju predavanjima „Zaštita životne sredine – problem suspendovanih čestica”

Poštovani studenti,

Obavještavamo vas da će se u srijedu, 18.5.2022. godine u terminu od 15 do 16 časova održati predavanje na temu Zaštita životne sredine – problem suspendovanih čestica (PM10 i PM2.5) na Balkanu (Environmental protection – Particulate Matter (PM10 & PM2.5) issue in Balkans).

Predavanja će držati prof. dr Francisc Popescu sa Mašinskog fakulteta Politehničkog univerziteta iz Temišvara i govoriće o izvorima suspendovanih čestica, tehnikama njihovog mjerenja i disperzije na području Balkana.

Predavanje je dio Erazmus razmjene između Univerziteta PIM i Politehničkog univerziteta iz Temišvara tokom koje će nastavno osoblje sa Mašinskog fakulteta Politehničkog univerziteta iz Temišvara, dr Luisa Dungan, dr Francisc Popescu i dr Adrian Cioabla, boraviti na Univerzitetu PIM u periodu od 16. do 20. maja. Njih je danas, 16.5.2022. na Univerzitetu PIM dočekalo osoblje Univerziteta, rektor prof. dr Dragan Đuranović, prorektor za nauku doc. dr Dejan Kojić, msc Darjana Sredić, koordinator Centra za međunarodnu saradnju, doc. dr Ljubica Janjetović i igor Šabić, koordinator nastave.

Na sastanku se razgovaralo o međunarodnim projektima, raspravljalo se o mogućoj saradnji na drugim projektima, izvođenju zajedničkih studija i istraživanja, potencijalnim fondovima za finasiranje zajedničkih programa i slično. Nakon toga, gosti su obišli prostorije Univerziteta i grad Banjaluku.

U okviru ove saradnje sa Politehničkim univerzitetom iz Temišvara i programa razmjene nastavnog osoblja, nastavno osoblje Univerziteta PIM, prof. dr Simonida Vilić, prof. dr Nikola Vojvodić i prof. dr Mladen Ivić trenutno borave na Fakultetu za inženjering u Hunedoari gdje su razgovarali sa predstavnicima Fakulteta za inženjering o narednim aktivnostima u okviru razmjene i izradili detaljan plan posjete.

Studenti koji slušaju nastavu online, a žele prisustvovati predavanju „Zaštita životne sredine – problem suspendovanih čestica”, moći će pratiti predavanje preko platforme MS Teams.