STUDENT SANDI DIZDARIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Sandi Dizdarić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom „Primjena obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija – solarni kolektori”. Naš student Sandi Dizdarić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom „Primjena obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija – solarni kolektori”, dana 22.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Tehničkom fakultetu, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Veljko Vuković, predsjednik,prof. dr Mihajlo Travar, mentor,doc. dr Dejan Kojić, član. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Kolega Sandi Dizdarić u svom radu govorio je o povećanom korištenju fosilnih goriva, čime…

Continue ReadingSTUDENT SANDI DIZDARIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENT VIKTOR KRULJAC USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Viktor Kruljac uspješno je odbranio diplomski rad pod nazivom ,,Obnovljivi izvori energije u BIH s aspekta prirodnih potencijala, ekološke i ekonomske opravdanosti" dana 22.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Tehničkom fakultetu, smjer Industrijsko inženjerstvo i menadžment – energetska efikasnost i zelena energija. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Branko Latinović, predsjednik, prof. dr Veljko Vuković, mentor,  doc. dr Dejan Kojić, član. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Kolega Viktor Kruljac u radu je govorio o energetskoj efikasnosti kao o predmetu snažnog i stalnog interesa aktivnosti. Taj interes je prisutan u razvijenim zemaljama, ali i u zemaljama koje su…

Continue ReadingSTUDENT VIKTOR KRULJAC USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

STUDENT DEJAN BUNČIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

Student Dejan Bunčić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Izrada web aplikacije E-broj korištenjem Spring Boot i React-a". Naš student Dejan Bunčić uspješno je odbranio svoj diplomski rad pod nazivom "Izrada web aplikacije E-broj korištenjem Spring Boot i React-a", dana 11.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Fakultetu računarskih nauka, smjer Računarske nauke. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Velimir Dedić, predsjednik,prof. dr Svetlana Anđelić, mentor,prof. dr Saša Salapura, član. Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Kolega Dejan Bunčić u svom radu je govorio o aplikaciji koju je bitno razviti. Radi se o aplikaciji koja će…

Continue ReadingSTUDENT DEJAN BUNČIĆ USPJEŠNO ODBRANIO DIPLOMSKI RAD

EDUKATIVNA OBUKA „MODERNI BIZNIS PLAN – KLJUČ POSLOVNOG USPJEHA“, TREBINJE

Prva u nizu edukativnih radionica pod nazivom "Moderni biznis plan - ključ poslovnog uspjeha" održaće se u Studijskom centru Trebinje, 23-24. novembra. 2021. godine. Radionica pod nazivom "Moderni biznis plan - ključ poslovnog uspjeha", u organizaciji Centra za razvoj karijere Univerziteta PIM, održaće se u Odjeljenju Univerziteta PIM u Trebinju, 23.11. u periodu od 15:30 do 18:00 časova i 24.11. od 09:00 do 12:00 časova. Radionica je dio godišnjeg programa stručnih obuka koje Univerzitet PIM organizuje za svoje studente već duži niz godina. Cilj radionice je da polaznici, u interakciji sa kreativnim i zanimljivim pristupima  stručnih edukatora sa višegodišnjim praktičnim i teorijskim…

Continue ReadingEDUKATIVNA OBUKA „MODERNI BIZNIS PLAN – KLJUČ POSLOVNOG USPJEHA“, TREBINJE

POZIV STUDENTIMA ZA VOLONTIRANJE U PROGRAMU PLAVI TELEFON

Poziv studentima Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment za volontiranje u programu Plavi telefon koji organizuje Udruženje građana "Nova generacija" Banja Luka. Udruženje građana "Nova generacija" iz Banja Luke poziva sve zainteresovane mlade ljude da postanu savjetnici/volonteri u programu Plavi telefon. Ukoliko postaneš dio savjetničkog tima na Plavom telefonu, imaćeš priliku da: stekneš praktično iskustvo u savjetodavnom rada sa djecom i odraslim osobama;učiš o različitim oblicima nasilja nad djecom i o asertivnoj komunikaciji;radiš u opuštenoj i podržavajućoj atmosferi;budeš dio tima koji cijeni tvoj trud i znanje. Kako bi postao/la savjetnik/ca na Plavom telefonu, potrebno je: da imaš više od 19 godina;trenutno boraviš…

Continue ReadingPOZIV STUDENTIMA ZA VOLONTIRANJE U PROGRAMU PLAVI TELEFON

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SJEDNICA NOVOG SAZIVA STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA PIM, 16.11.2021.

Dana 16.11.2021. godine, održana je konstitutivna sjednica novog saziva Studentskog parlamenta Univerziteta PIM Na sjednici su izabrani organi Studentskog parlamenta i delegirani predstavnici u Senat, nastavno-naučna vijeća, te Komisiju za kvalitet na Univerzitetu. Za predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta PIM za akademsku 2021/22. godinu, izabrana je Dženeta Blažević, student treće godine Filozofskog fakulteta, studijski program Psihologija. Za potpredsjednika Parlamenta Univerziteta PIM za akademsku 2021/22. godinu, izabran je Marko Vidović, student druge godine Fakulteta računarskih nauka, studijski program Računarske nauke. Pored toga, na sjednici se raspravljalo o planu rada za narednu godinu, organizaciji studentskih druženja, putovanja i raznih manifestacija. Dogovoreno je da se u što kraćem periodu održi još…

Continue ReadingODRŽANA KONSTITUTIVNA SJEDNICA NOVOG SAZIVA STUDENTSKOG PARLAMENTA UNIVERZITETA PIM, 16.11.2021.

POZIV SVIM DIPLOMIRANIM STUDENTIMA DA SE UČLANE U ALUMNI KLUB UNIVERZITETA PIM

Univerzitet za Poslovni inženjering i menadžment Banja Luka poziva svoje diplomirane studente da se pridruže Alumni klubu Univerziteta PIM. Univerzitet PIM Banja Luka želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim diplomiranim studentima i informisati ih o svim razvojnim planovima i programima obrazovanja, te uključiti sve one koji žele pomoći razvoju fakulteta. U tom smislu, komunikacija sa diplomiranim studentima jedan je od važnih zadataka i to ne samo s aspekta njihovih želja i potreba (studiranje ili pronalazak posla) već i njihovo razmišljanje o samom studiju (njihovi prijedlozi i primjedbe). Bivši studenti mogu uticati na osmišljavanje strategije razvoja fakulteta, uticati na profilisanje novih nastavnih planova…

Continue ReadingPOZIV SVIM DIPLOMIRANIM STUDENTIMA DA SE UČLANE U ALUMNI KLUB UNIVERZITETA PIM

STUDENTKINJA BOGDANA JANKOVIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Bogdana Janković uspješno odbranila diplomski rad. Studentkinja Bogdana Janković uspješno je odbranila svoj diplomski rad pod nazivom „Uloga Evropskog parlamenta u procesu evropskih integracija“, dana 09.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Ekonomska diplomatija. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,prof. dr Danijela Lakić, mentor, prof. dr Mladen Ivić, član, Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Koleginica Bogdana Janković u svom diplomskom radu pisala je o ulozi Evropskog parlamenta u procesu evropskih integracija. Rad se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu koleginica je opisala nastanak i razvoj Evropske unije, te…

Continue ReadingSTUDENTKINJA BOGDANA JANKOVIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

STUDENTKINJA JASMINA OMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

Studentkinja Jasmina Omić uspješno odbranila diplomski rad. Studentkinja Jasmina Omić uspješno je odbranila svoj diplomski rad pod nazivom „Uticaj pandemije korona virusa na osnovne makroekonomske indikatore zemalja bivše SFRJ“, dana 09.11.2021. godine, na prvom ciklusu akademskih studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta PIM, studijski program Finansije i bankarstvo. Komisiju za odbranu diplomskog rada činili su: prof. dr Nikola Vojvodić, predsjednik,prof. dr Mladen Ivić, mentor,prof. dr Željko Grublješić, član, Zapisnik je vodila gđa. Gordana Marković. Koleginica Jasmina Omić u svom diplomskom radu pisala je o negativnom uticaju pandemije virusa korone na privredu zemalja bivše SFRJ te u kojoj je mjeri je pamdemija naštetila privredama tih…

Continue ReadingSTUDENTKINJA JASMINA OMIĆ USPJEŠNO ODBRANILA DIPLOMSKI RAD

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJE – BEST OF SOUTH-EAST PROGRAM

Sparkasse banka i Univerzitet u Gracu pozivaju studente završnih godina prava i ekonomije da se prijave za stipendiju u akademskoj 2022/2023. godini u okviru programa “BEST OF SOUTH-EAST”. Austrijski kulturni forum Sarajevo skreće pažnju na stipendijski program “BEST OF SOUTH-EAST” za 2022/2023. godinu. Ovaj stipendijski program sprovode banka Steiermärkische Sparkasse i Univerzitet u Grazu. Program je namijenjen apsolventima/apsolventicama i studentima/studenticama   studija prava ili ekonomije na jednom od priznatih univerziteta u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Sloveniji i Srbiji, kao i redovnim studentima/studenticama Univerziteta u Grazu, koji su porijeklom iz jedne od navedenih zemalja. Studentima se nudi mogućnost apsolviranja jednogodišnjeg trainee programa ili dvomjesečne prakse kod Steiermärkische Sparkasse…

Continue ReadingKONKURS ZA DODJELU STIPENDIJE – BEST OF SOUTH-EAST PROGRAM